Anasayfa » TİROİD HASTALIKLARI (GUATR)

TİROİD HASTALIKLARI (GUATR)

Tiroid bezinin fonksiyonlarında bozuklukları

Hipotiroidizm

Tiroid hormon salgılanması azalması

Yorgunluk

Zihinsel yavaşlama

Hareketsizlik

Kilo alma (sadece

Cilt ve saçta kuruma

Kabızlık

Adet düzensizliği

Hipertiroidizm (zehirli guatr)

Tiroid hormon salgılanması artması

Kaslarınızda zayıflık, (merdivenlerden kolayca çıkamazsınız, ağır şeyler taşıyamazsınız)

Ellerde titreme

Kalp çarpıntısı

Yorgunluk

Normal veya fazla yemenize rağmen kilo kaybı

İshal (artmış barsak hareketleri)

Sinirlilik

Göz problemleri (görmede zorluk)

Adet düzensizliği

Sıcağa dayanamama ve terlemede artış

Kısırlık

Tiroid bezinin yapısal hastalıkları

Guatr

Tiroid bezinin büyümesine guatr denir. Büyüme tiroidin bütününde, içinde nodül olmadan gerçekleşebilir (diffüz guatr) veya nodüller oluşabilir.

Nodül, tiroid bezinin içinde yer kaplayan bir kitle anlamına gelir. Sadece tiroid hormonunun göllendiği yapılar (koloidal nodül) olabileceği gibi, tiroid kanserleride nodül olarak ortaya çıkar.

Türkiye’de erişkin nüfusta kolloidal (tiroid hormonu göllenmesine bağlı) nodüller çok yaygındır.

Bu nodüller, çok büyük olup, solunum veya yutma güçlüğü yapmadıkça, tedavi gerektirmezler.

Tiroiditler

Tiroid bezinin enflamatuvar bazı hastalıklarını ifade eder.

Çok az bir bölümü mikroorganizmaların oluşturduğu enfeksiyöz tiroiditlerdir.

Daha sık rastlanılan otoimmün (vücudun kendi hücrelerine karşı bilinmeyen nedenle reaksiyon göstermesi) kökenli olan Hashimato tiroiditidir.

Hashimato tiroiditinde

Tiroid bezi fonksiyonları çok değişkenlik gösterir. Başlangıçta geçici bir hipertiroidizm dönemi olabilir ancak tiroid folikül hücrelerinin harabiyetine bağlı olarak ilerleyen dönemlerde tiroid fonksiyonları normale döner hatta uzun dönemde hipotiroidizm gelişebilir.

Gerektiğinde ilaç tedavisi ile kanda tiroid hormone seviyesinin normal olması sağlanır.Tiroiditlerin cerrahi tedavisine gerek yoktur ancak özellikle Hashimato tiroiditi olan hastalar iyi takip edilmelidirler.

Tiroid kanserleri

Tiroid kanserleri ülkemizde görülme sıklığı en hızla artan kanserdir. Her iki cinste özellikle genç erişkin yaşlarda görülme sıklığı çok artmaktadır.

Ülkemizde tiroid kanserlerinin yaklaşık %95’i folliküler hücrelerden köken alan iyi diferansiye (tiroid hücesinin temel özelliklerini kaybetmemiş) tümörlerdir.

Tiroid kanserleri arasında en sık görülen papiller tiroid kanseridir. Çok iyi seyirli bir kanser tipidir. Özellikle genç hastalarda, doğru tedavi uygulanırsa, öldürücülüğü sıfıra yakındır.

Tiroid kanseri teşhisi tiroid bezindeki ultrason ile saptanış şüpheli nodüllerden ince iğne biyopsisi ile konulmaktadır. Bu yöntem basit ve kanser tanısı koymakta etkin bir yöntemdir.

Tiroid kanserlerinin tedavisi tiroid bezinin tamamının alınması anlamına gelen total tiroidektomi ve gerekli olan boyun lenf nodlarının da çıkartılmasıdır. Bazı hastalarda cerrahi tedaviden sonra radyoaktif iyot tedavisi gerekir.